Như thế nào là website tương thích hoàn chỉnh với di động?

Tức là trên smartphone, website của bạn có  website tương thích hoàn chỉnh với di động ? Website của bạn có cho người dùng trải nghiệm tối ưu trên smartphone hay không?

Một website tương thích hoàn chỉnh với di động sẽ có:

Hiện nay số lượng người sử dụng smartphone chiếm 80%, nhất là dùng để giải trí, như vậy bất kỳ lúc nào người ta cũng có thể phát sinh nhu cầu tìm kiếm thông tin, sản phẩm, mua hàng ngay trên thiết bị di động.

Bởi vậy website thân thiện với thiết bị di động không chỉ giúp website của bạn được đánh giá cao, ưu tiên trên các cộng cụ tìm kiếm mà còn giúp bạn chốt được đơn hàng, bán được sản phẩm ngay trong từng khoảnh khắc.  

Hãy tự tạo cơ hội tiếp thị, bán hàng cho chính mình với website tương thích hoàn chỉnh tối ưu.

Dịch vụ
Dịch vụ
Dịch vụ
Công nghệ